Kluby Młodych Profesjonalistów

Projekt ”Kluby Młodych Profesjonalistów” jest realizowany wiosną 2016 r. w woj. śląskim.

Opis projektu
Aktywność młodzieży w życiu swoich społeczności lokalnych jest bardzo zróżnicowana na terenie województwa.
W niektórych gminach młodzież jest zaangażowana nie tylko w zadania, które realizuje Urząd Gminy, czy inna instytucja publiczna, ale również starają się kreować własne zadania i projekty.
Niestety w większości gmin pomimo młodzieży starającej się działać aktywnie, ich działania nie są zauważane lub niedoceniane przez władze samorządowe.
Niestety działa to demotywująco na młodych ludzi. Stąd zrodził się pomysł tego seminarium. Ważne jest aby władze samorządowe zwróciły uwagę na pomysły młodych ludzi, ale także aby młodzi ludzie wypromowali swoje działania na dużym forum swoich rówieśników, a przede wszystkim lokalnych decydentów.
Wierzymy, że wspólny udział w panelach dyskusyjnych pomoże nawiązać nić dialogu pomiędzy władzami samorządowymi a młodymi ludźmi.
Jest to pierwszy krok, który pomoże w przyszłości na nawiązanie owocnej współpracy i zaangażowanie młodzieży w życie własnej miejscowości czy regionu będzie znaczące.

Podczas panelu dyskusyjnego chcemy poruszyć 4 najważniejsze wg nas tematy związane z polityką młodzieżową. Będzie to:
- problem pracy młodzieży,
- inicjatywy młodzieżowe,
- udział młodzieży w procesach decyzyjnych (w wyborach do samorządu terytorialnego),
- oraz przedsiębiorczość i zatrudnienie młodych.

Są to tematy, w których młodzi ludzie albo się nie chcą angażować, uważając je za ostoję polityków, lub nie widzą żadnej pomocy ze strony władz samorządowych przy ich rozwiązywaniu.
Każdy z tematów zostanie poprzedzony przykładami dobrych praktyk, czy to polskich czy też zagranicznych, które dokonają moderatorzy. Mamy nadzieję, że takie wspólne seminarium będzie zalążkiem poprawy jakości dialogu pomiędzy często niezrozumianymi i izolowanymi młodymi ludźmi, a władzami samorządowymi, które w natłoku spraw ważnych uważają działania podejmowane przez młodzież jako mało ważne dla społeczności lokalnej.
Czas to zmienić, młodzi są aktywnymi aktorami w życiu społeczności lokalnych!

Harmonogram spotkań

21.04.2016 - powiat częstochowski, Złoty Potok
22.04.2016 - powiat lubliniecki, Lubliniec
26.04.2016 - powiat tyski, Tychy
27.04.2016 - powiat rybnicki, Czerwionka-Leszczyny
12.05.2016 - powiat myszkowski, Żarki
16.05.2016 - powiat cieszyński, Międzyświecie
18.05.2016 - powiat żywiecki, Żywiec
19.06.2016 - powiat gliwicki, Knurów
20.05.2016 - powiat kłobucki, Kłobuck
25.05.2016 - powiat wodzisławski, Wodzisław Śląski
31.06.2016 - powiat bielski, Czechowice-Dziedzice
09.06.2016 - powiat będziński, Będzin
10.06.2016 - Częstochowa
10.06.2016 - powiat jaworzański, Jaworzno
13.06.2016 - powiat zawierciański, Poręba
14.06.2016 - powiat tarnogórski, Nakło Śląskie

Konferencja podsumowująca

15-16 czerwca 2016, Katowice

Konferencja