KLUBY
MŁODYCH
PROFESJONALISTÓW

Projekt jest realizowany wiosną 2016 r. w woj. śląskim przez Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości. Bierze w nim udział co najmniej 320 młodych osób w wieku od 16 do 25 lat.

  • Slide 1
  • Slide 2

Aktualna sytuacja

W niektórych powiatach i gminach młodzież jest zaangażowana nie tylko w zadania, które realizuje Urząd Gminy, czy inna instytucja publiczna, ale również starają się kreować własne zadania i projekty. Niestety w większości gmin pomimo młodzieży starającej się działać aktywnie, ich działania nie są zauważane lub niedoceniane przez władze samorządowe.

Zagrożenia

Niestety, pomijanie młodzieży jako partnera oraz brak dialogu działa demotywująco na młodych ludzi. Ważne jest aby władze samorządowe zwróciły uwagę na pomysły młodych ludzi co działało by motywująco na aktywność młodzieży. Ważne jest aby władze samorządowe zwróciły uwagę na pomysły młodych ludzi, ale także aby młodzi ludzie wypromowali swoje działania na dużym forum swoich rówieśników, a przede wszystkim lokalnych decydentów.

Pomysł

Wierzymy, że wspólny udział w panelach dyskusyjnych pomoże nawiązać nić dialogu pomiędzy władzami samorządowymi a młodymi ludźmi. Jest to pierwszy krok, który pomoże w przyszłości na nawiązanie owocnej współpracy i zaangażowanie młodzieży w życie własnej miejscowości czy regionu będzie znaczące. Stąd zrodził się pomysł tego seminarium.

Spotknia odbywają się w 16 powiatach woj. śląskiego.

Zwieńczeniem zadania jest dwudniowa konferencja podsumowująca, w której będzie uczestniczyć 60 młodych osób oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: starostowie, burmistrzowie, wójtowie i radni różnych szczebli.
Sample
Sample
21.04.2016

Powiat częstochowski, Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

Sample
22.04.2016

Powiat lubliniecki, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Sample
26.04.2016

Powiat tyski, II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Tychach

Sample
27.04.2016

Powiat rybnicki, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Sample
12.05.2016

Powiat myszkowski, Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

Sample
16.05.2016

Powiat cieszyński, Zespół Szkół Przyrodniczo–Technicznych w Międzyświeciu

Sample
18.05.2016

Powiat żywiecki, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu

Sample
19.05.2016

Powiat gliwicki, Zespół Szkół Zawodowych w Knurowie

Sample
20.05.2016

Powiat kłobucki, Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku

Sample
25.05.2016

Powiat wodzisławski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim

Sample
31.05.2016

Powiat bielski, Zespół Szkół „ Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach

Sample
09.06.2016

Powiat będziński, Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Sample
10.06.2016

Miasto Częstochowa, Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

Sample
10.06.2016

Powiat jaworzański, Klub Sportowy „ Ciężkowsianka” w Jaworznie

Sample
13.06.2016

Powiat zawierciański, Zespół Szkół w Porębie

Sample
14.06.2016

Powiat tarnogórski, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

Plakat/Ulotka

Program

O projekcie

Warsztaty

  • KMP

Prezentacja

  • ERASMUS +

Prezentacja

  • ŚODR

Prezentacja

  • ERASMUS EN

Prezentacja

  • KLUBY
CSRMP
Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości
ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, tel. 34 377 01 21, mail: csrmp@odr.net.pl
Powrót do góry